• 020-4825798
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scope 12 keuring

Scope 12

De afgelopen jaren zijn branden met zonnepanelen in het nieuws geweest. Onderzoek heeft aangetoond dat deze branden een elektrische oorzaak kennen, vaak door foutieve aansluiting en onkunde bij installateurs. Wanneer er een betrouwbare zonne-energie installatie aanwezig is, is de kans op schade bij brand kleiner. Vanuit verzekeraars ontstond de behoefte om beoordeling op de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties te laten plaatsvinden door gecertificeerde bedrijven en daarmee de kans op branden en andere mogelijke risico’s te verminderen.

Ook kan het zijn dat Gebatec als installateur verplicht is om een Scope 12 keuring te laten uitvoeren voor onze eigen CAR-verzekering i.v.m. de grootte van de order.

De SCIOS Scope 12 is een certificatieregeling waarbij de hele zonnestroominstallatie gecontroleerd door een gecertificeerde inspecteur. Een keuring kan nodig zijn voor de verzekeraar om de polis te kunnen blijven verstrekken aan de verzekeringsnemer of te wel de eigenaar van de zonne-energie installatie. Bij de inspectie zal gelet worden op o.a. de volgende onderdelen;

• Aansluitingen van de omvormer en plaatsing hiervan
• Bouwkundige veiligheid
• Kwaliteit van de panelen
• Gehele samenhang van de installatie
• Elektrische veiligheid
• Door wie wordt deze inspectie verricht?

De inspectie kan verricht worden door een gecertificeerd zonnepanelen inspecteur die een SCIOS Scope 12 opleiding heeft gevolgd.

Indien wenselijk of noodzakelijk kunnen wij u in contact brengen met een gecertificeerd inspecteur.

Image

Verlaag uw gasverbruik en maak een duurzame keuze!

Gebatec


Gebatec is een technisch installateur met 30 jaar ervaring en een specialisme in de verduurzaming van woningen met en de installatie van PVT-panelen en warmtepompen.

Triple Solar Gold Partner
InstallQ

Telefoon: 020-4825798
E-mail: info@gebatec.nl
Website: www.gebatec.nl

KvK: 34303028
BTW: NL8195.20.512.B01
IBAN: NL45RABO0314080201
BIX: RABONL2U