• 020-4825798
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 01-08-2023

Gebatec (hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze") hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Verzamelde gegevens
We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of het online formulier invult:
 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Bedrijfsinformatie (indien van toepassing)
 • Informatie met betrekking tot uw technische installatie, waaronder details over uw energieverbruik
 • Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt
Gebruik van gegevens
 • Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om u te voorzien van de gevraagde diensten met betrekking tot technische installaties, waaronder PVT-systemen
 • Om u te contacteren en te reageren op uw verzoeken en vragen
 • Voor interne administratie en facturatie
 • Om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren
Gegevensbeveiliging
We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel dat gebonden is aan geheimhoudingsverplichtingen.

Gegevensbewaring
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Delen van gegevens
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden, zoals technische partners, installateurs of serviceproviders, die betrokken zijn bij de uitvoering van de gevraagde diensten. Deze derden mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Online formulier
Ons online formulier voor aanvragen of contactverzoeken wordt gehost op beveiligde servers. De gegevens die u via dit formulier verstrekt, worden gebruikt om te reageren op uw verzoeken en worden niet voor andere doeleinden gebruikt zonder uw toestemming.

Uw rechten
 • U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om:
 • Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben
 • Onjuiste gegevens te corrigeren
 • Verwijdering van uw gegevens te verzoeken
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden
 • Beperking van het gebruik van uw gegevens te vragen
 • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken (waar van toepassing)
Contactgegevens

Voor vragen, verzoeken met betrekking tot uw rechten of opmerkingen over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring bij te werken om te voldoen aan wettelijke vereisten of wijzigingen in onze bedrijfsvoering. Eventuele updates zullen op deze pagina worden geplaatst.

Door gebruik te maken van onze diensten en het invullen van het online formulier, stemt u in met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Verlaag uw gasverbruik en maak een duurzame keuze!

Gebatec


Gebatec is een technisch installateur met 30 jaar ervaring en een specialisme in de verduurzaming van woningen met en de installatie van PVT-panelen en warmtepompen.

Triple Solar Gold Partner
InstallQ

Telefoon: 020-4825798
E-mail: info@gebatec.nl
Website: www.gebatec.nl

KvK: 34303028
BTW: NL8195.20.512.B01
IBAN: NL45RABO0314080201
BIX: RABONL2U